Vergunningverlening in provincie Utrecht weer van start

De provincie Utrecht heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Ook de overige provincies hebben dezelfde set regels vastgesteld. Dit betekent dat het vanaf 11 oktober 2019 weer mogelijk wordt vergunningen te verlenen aan initiatiefnemers die aantonen dat door hun project per

Bron: Provincie Utrecht